OKULLARDA YANDAŞ KADROLAŞMAYA DERHAL SON VERMELİDİR

Siyasi iktidar, yıllardır eğitim sistemini kendi dünya görüşü doğrultusunda düzenlemekte, bunu gerçekleştirmek için bütün kamu kurumlarında “siyasal kadrolaşma” operasyonları yapmaktadır.
OKULLARDA YANDAŞ KADROLAŞMAYA DERHAL SON VERMELİDİR

 MEB tarafından yayınlanan “Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” ile yönetici atamalarında mülakat ya da “sözlü sınav” yöntemi üzerinden siyasi referanslara dayanan tarihin en kapsamlı kadrolaşma politikası tüm hızıyla sürmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yukarıdan aşağıya doğru başlatılan ve eğitimin bütün kademelerinde görev alan eğitim yöneticileri iktidar yandaşları içinden belirlenmekte, iktidara biat etmeyen eğitim yöneticileri ise bakanlık ve yandaş sendika temsilcilerinin ortak çalışması ile birer birer görevlerinden alınmaktadır. Eğitimde yaşanan tasfiye sürecinde, şube müdürleri ve okul müdürlerinin ardından sıra müdür yardımcılarına gelmiştir. Siyasi iktidar ve yandaş sendika siyasi torpil üzerinden belirlediği okul müdürlerinin ardından şimdi de müdür yardımcılarının belirlenmesi için yoğun mesai harcamakta, mevcut müdür yardımcılarına yönelik sendika değiştirme yönünde baskı yapmaktadır.10 Haziran 2014 tarihinde Resmi gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticileri Görevlendirme Yönetmeliğinin hukuksuzluğu gerek mevcut eğitim yöneticilerinin değerlendirilmesinde gerekse yapılan mülakatlarda ortaya çıkmıştır. Müdürleri değerlendirme kriterleri ile ilgili çıkan yargı kararları (Yürütmeyi durdurma vs) bu durumu daha da net ortaya sermiştir.İlimizde Müdür Başyardımcıları / yardımcıları görevlendirmesi süreci 22 Aralıkta başlamış ve okul müdürlerinin inha süresi 25 Aralıkta bitecektir. Dar süreye sıkıştırılan görevlendirme işleminin oldu-bittiye getirilmek istendiği açıktır. Yönetmeliğe göre Okul Müdürünün inhası ve il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine Valinin onayı ile Müdür Başyardımcısı ve Müdür yardımcısı görevlendirilir” denilmektedir. Rağbet gören okullara münhal yönetici sayısının çok üstünde başvuru olmaktadır. Başvuranların okul müdürü tarafından nasıl değerlendirileceğine dair kriter bulunmaması KEYFİ tutumları ön plana çıkarmaktadır. Bu KEYFİ durum okul müdürleri ile İl ve İlçelerin Milli Eğitim Müdürlerine siyasi baskı ve torpil isteklerini had safhaya getirmiştir. Yöneticilerin baskıya maruz kaldıkları konusunda duyumlar/bilgiler sendikamıza ulaşmaktadır. Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne istifalarla ve malum gerekçelerle müdür dayanmaması, okullara yöneticilik için başvuran arkadaşlara okul müdürlerinin “AKP teşkilatları tarafından” dikte edilen listeleri göstermesi bunun somut örnekleridir. Bu kadar “YANDAŞ” kayıran, KEYFİ uygulamalara yol açan bir yönetmelik ile daha pervasız daha çok kadrolaşma (Belli sendika; siyasi parti, STK VB) istendiği ortaya çıkmaktadır. Bu duruma çanak tutan yandaş sendika bunun vebali altındadır.1709 şube müdürü ataması ve atanmasına dayanak oluşturan yönetmelik hükümleri mahkemelerce iptal edilmiştir. Bunun üzerine hiçbir dayanağı ve yetkisi kalmayan yöneticileri görevden alınmayarak açıkça suç işlenmektedir. Bu suçu işlerken karşılığında bu yöneticiler eliyle topluma yön veren eğitim politikasının uygulayıcısı ve denetleyicisi durumunda olan yöneticilerden yandaş olmayanların bertaraf edilmesi işlemi son hız sürdürülmektedir.Daha dün müdürlük atamalarında mahkeme kararıyla yetkisiz kılınan bu şube müdürlerinin yer aldığı değerlendirme komisyonları marifetiyle ilimizde yüzlerce eğitim emekçisi kariyer ve liyakat ilkeleri yok sayılarak, başarılı, başarısız olup olmadıklarına bakılmaksızın sırf yandaş olmadıkları için bulundukları mevkilerden alınmıştır. Emek ve liyakatin hiçe sayıldığı bu dönemde kendilerini dini bütün sayan asla kul hakkı yemeyeceğini söyleyen yandaş eğitim çalışanları el ovuşturmuş, hak etmedikleri mevkiler için yer kapma yarışına başlamıştır. Mahkeme kararları sonucunda bakanlığın ilçe milli eğitim müdürleri hakkında soruşturma açtığı bilinmektedir. KEYFİ davranan okul müdürlerinin sonunun da soruşturma olacağı bellidir. Öncelikle biz eğitim emekçileri olarak; Yönetmeliğe tümden karşı olduğumuzu; bu yönetmeliğin hukuksuz, iş ve toplumsal barışı bozucu niteliğine sahip olduğunu bu anlamda da yönetmeliğin uygulanmasını doğru bulmadığımızı belirtelim. Müdürlere yapılan baskıları asla kabul etmiyoruz. Bu iddiaların doğru çıkması halinde gerek toplumsal gerek hukuksal mücadeleden kaçınmayacağımızı dosta düşmana ilan ediyoruz. Özellikle Antakya gibi farklı etnik köken; Din; Mezhep vb olduğu bir yerde farklı ayrımcı uygulamaların toplumsal barışı bozabileceğine dikkat edilmelidir. Okullara Görevlendirilecek idarecilerin etnik kökeni, mezhebi sendikası siyasi görüşü vb sorgulandığı bir ortamda İş barışının ne düzeyde olacağı ortadadır. Bu anlamda İl ve İlçe Milli Eğitimleri uyarıyoruz.Bu kadar yöneticinin vebali boynunuzdadır. Haksız uygulamalardan vazgeçin. Eğitim emekçileri olarak dün olduğu gibi bugünde bu uygulamaların karşısında olacağımız kamuoyuna duyuruyoruz/ilan ediyoruz.İl Milli Eğitim Müdürlüğü, hak, hukuk ve adaletten yoksun olan ve her biri yargı duvarına çarpan siyasal kadrolaşma uygulamalarından derhal vazgeçmelidir. Eğitim yöneticilerinin belirlenmesinde hiçbir tehdit, baskı ve yönlendirmeye izin verilmemeli, her okul kendi yöneticisini, o okuldaki bütün eğitim bileşenlerinin katılacağı demokratik seçimlerle belirlemelidir.  Eğitimin mutfağında olan biz eğitim çalışanları bugün buradan uyarıyoruz! Atamalarda yapılan haksızlıkların ve hukuksuzlukların takipçisiyiz. Haksızlıkların ve hukuksuzlukların uygulanmasında imzası ve etkisi olan herkes için devletin bağımsız mahkemelerine şikâyet edeceğiz. Gelin yol yakınken bu hukuksuz uygulamalardan dönün. Kamu vicdanında yer etmeyen ve kamu vicdanını zedeleyen bu atamaları durdurun! Haksızlığa boyun eğmeyen ve başkaldıran, direnişin sembolü PİR SULTAN ABDAL’ ın dile getirdiği gibi;

Yürü bre Hızır Paşa
Senin de çarkın kırılır
Güvendiğin padişahın
O da bir gün devrilir

 

                                                                                   Eğitim-İş Hatay Şube

                                                                                  Eğitim-Sen Hatay Şube