Sağlığı Geliştiren Okullar Projesinin Mimarı Antakya’daydı.

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından yürütülen ve TDB ile Hatay Dişhekimleri Odası Toplum Ağız Diş Sağlığı komisyonlarında gönüllü olarak görev alan dişhekimleri tarafından uygulanan Sağlığı geliştiren Okullar (SGOP) Projesi çalışmaları 4. Ve son yılında.
Sağlığı Geliştiren Okullar Projesinin Mimarı Antakya’daydı.
Hatay Nizamettin Özkan ilkokulunda yapılan çalışmalara Projenin mimarı Prof.Dr. İnci Oktay bizzat ekibiyle katılarak olumlu sonuçları yerinde takip etti.   Proje kapsamında ilkokul Birinci sınıfında muayene edilerek kontrol altına alınan Öğrenciler 4 yılını yani ilkokulu tamamlayana kadar yılda en az 2 kere ziyaret ediliyor eğitici kitapçıklar, Diş Fırçası, Diş macunu veriliyor ve dişlerin güçlenmesi için Flor vernik uygulanıyor.         Sağlığı Geliştiren Okullar Projesinin genel amacı;         İlköğretim öğrencilerinde, ağız diş sağlığı düzeyinin yükseltilmesini amaçlayan bu program; sağlık eğitimi ile kişisel hijyen, ağız diş sağlığı alanında diş fırçalama alışkanlığını kazandırma ve floridlerin kullanımı ile diş çürüklerini azaltarak, ağız diş sağlığının korunması ve geliştirilmesini sağlamaktır.         Projenin hedeflerini ise;İlköğretim öğrencilerinde, diş fırçalama alışkanlığını % 75’e çıkarmak,12 yaş grubunda düşük ve orta çürük risk grubunda diş çürükleri ve sonuçlarını 1’e düşürmek 12 yaş grubunda yüksek çürük risk grubunda diş çürükleri ve sonuçlarını 2.5’e düşürmek Dişeti iltihabında % 80 iyileşme sağlamak  Bireylerin sağlık konusunda bilgi sahibi olmaları, kendi sağlıklarını koruma noktasına gelmelerini sağlayamamaktadır. Ancak bu bilgiler, davranış değişikliği sonucu uygulamaya ve günlük yaşama geçirildiğinde bir anlam kazanmaktadır. Örneğin, bireylerin pek çoğu, diş fırçalamanın önemli olduğunu ifade etmelerine karşın, ülkemizde doğru ve düzenli diş fırçalama alışkanlığı yaklaşık % 15 civarındadır.    Ayrıca, DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), gelecekte toplumlarda kronik dejeneratif hastalıkların yaygınlaşacağı öngörüsüne dayanarak, bu hastalıklarla ilgili doğru sağlık davranışlarının okullarda benimsetilmesi gerekliliğini vurgulamış ve ‘Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi’ni hazırlamıştır. Ağız diş sağlığı alanının da bu kapsamda dikkate alınması gerektiğini bildirmiştir Önemli bir nokta da, son yıllarda yapılan pek çok çalışma ile, kötü ağız sağlığının genel sağlığı da etkilediğini gösterilmiş olmasıdır. Bu nedenle de DSÖ 2003 yılında yayımladığı raporda; kronik dejeneratif hastalıklarla ilgili olarak yapılan koruyucu çalışmaların yanına ağız diş sağlığının da ilavesinin önemli olduğunu vurgulamıştır.   İlimizde başta Antakya’ da Fenerbahçe İlkokulu ve Hatay Nizamettin Özkan İlkokulu olmak üzere İskenderun’ da Mithatpaşa İlkokulu ve Emel Akçay İlkokulu’ nda Ağız ve Diş Sağlığı eğitimi ve flor vernik uygulaması bu yıl itibariyle tamamlanmıştır.   Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi ( SGOP) bu öğrenim yılıyla 4. yılını tamamlayacaktır.TDB ‘den gelen Komisyon üyeleri dün ayrıca Nizamettin Tınaztepe ilkokul öğrencilerine yönelik Ağız diş sağlığı bilincinin artırılmasına yönelik tiyatro oyunu sergilediler.  Türk Dişhekimleri Birliği Toplum Ağız Diş Sağlığı ve Eğitimi Komisyonunun ilkokul öğrencilerinde kişisel hijyen, ağız diş sağlığı alanında diş fırçalama alışkanlığını kazandırma ve floridlerin kullanımı ile diş çürüklerini azaltarak, ağız diş sağlığının korunması ve geliştirilmesinin sağlanmasının amaçlandığı Ağız Sağlığını Geliştiren Okullar Projesinin dünkü çalışmasını gönüllü olarak şu Meslektaşlarımız gerçekleştirmiştir:Mustafa Kemal Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Behiye Bolgül, son sınıf öğrencileri, TDB Toplum Ağız Diş Sağlığı Komisyon üyeleri, Ahmet Kanatlı, Sema Tapman, Neslihan Baklacı, Ahmet Eraslan, Meltem Akemoğlu, Eşref Kanadlı, Vecih Akarca ve Adnan Kimyon.Türkiye’nin en kapsamlı ve en çok maliyetli projesi olarak kabul edilen bu çalışmalara destek ve onay veren Sayın Valimiz Ercan Topaca’ya, emek veren tüm Meslektaşlarımıza, Okul Müdürlerine bir kez daha teşekkür ederiz.Bu öğretim yılı sonunda tamamlanacak olan bu projenin, Ülkemizde devam etmesi için başta Sağlık Bakanlığı ve Velilerimizin duyarlı olacağına inanıyor ve halkımızı Ağız Diş sağlığı projelerine sahip çıkmaya çağırıyoruz.TDB ve Hatay Dişhekimleri Odası olarak bugün olduğu gibi bundan sonrada Sosyal sorumluluk projelerinde olmaya devam edeceğimizi,Sizlerin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. 
S