Sağlık-Sen Toplu sözleşmeden beklenditilerini yineledi

<p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:calibri,sans-serif">Malumunuz &uuml;zere, kamu g&ouml;revlilerinin Genel Yetkili Konfederasyonu ve temsilcisi Memur-Sen olarak, genel mali taleplerimizi ge&ccedil;tiğimiz g&uuml;n sizlerle paylaşmıştık. Kısa bir hatırlatma yapacak olursak;</span></strong><span style="color:#444444; font-family:calibri,sans-serif; font-size:11.5pt"> </span><strong><span style="font-family:calibri,sans-serif">2016 yılında</span></strong><span style="font-family:calibri,sans-serif">; Birinci Altı Ayda %8, ikinci Altı Ayda %8 ve 1 Ocak 2016&rsquo;dan ge&ccedil;erli olmak &uuml;zere taban aylığına 150 TL Zam+ 2015 yılı ekonomik B&uuml;y&uuml;me Oranının %50&rsquo;si ve &uuml;&ccedil; aylık d&ouml;nemlerdeki b&uuml;y&uuml;me oranları kadar Refah Payı artışı+ Enflasyon farkı istiyoruz.</span></p>
Sağlık-Sen Toplu sözleşmeden beklenditilerini yineledi
Toplu Sözleşme Masasına Sağlık-Sen olarak 90’ın üzerinde taleple gidiyoruz.Bu taleplerin pek çoğu yıllarca ihmal edilen sorunlara çözüm amaçlıyor.Bu taleplerimizin bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum.
Sağlık Çalışanlarının Döner Sermaye Tavan Katsayıları Artırılmalıdır.
 • Sağlık Çalışanlarının Döner Sermaye Katsayıları Artırılmalıdır
 • İzinlerde Döner Sermaye Kesintisi Yapılmamalıdır.
 • Dağıtılabilir Döner Sermaye Hesabında Hazine Hissesi Oranı %15’ten %1’e Düşürülmeli
 • Ve Döner Sermaye Tutarı Komisyonun İnisiyatifinden Çıkarılmalıdır.                 
 • Pratisyen Tabip, Diş Tabibi Ve Üçüncü Basamak Sağlık Tesislerinde Çalışan Uzman Hekimlerin Döner Sermaye Katsayıları Artırılmalıdır.
 • Ek Ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır.
 • Tüm Sağlık Çalışanlarına Yıpranma Payı Verilmelidir.
 • Sabit Ek Ödeme Oranları 20 Puan Artırılmalıdır.
 • Sabit Ek Ödemeler Gelir Vergisinden Muaf Olmalıdır.
 • 4/C, Vekil Ebe Ve Hemşirelerle Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Personeli Kadroya Geçirilmelidir.
 • Üniversite Hastanelerinde Çalışanların Döner Sermaye Katsayıları Artırılmalıdır.
 • Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda Çalışanlara Sosyal Hizmet Tazminatı Verilmelidir.
 • Merkez Teşkilatı Çalışanlarına Döner Sermaye Verilmelidir.
 • Adli Tıp Kurumu Çalışanlarının Ek Ödeme Tavan Katsayıları Artırılmalıdır.
 • Türkiye Hudut Ve Sahiller Genel Müdürlüğü Personeline En Yüksek Devlet Memuru Maaşının Yüzde 15’i Oranında İlave Özel Hizmet Tazminatı Ödenmelidir
 • Hekimlerin Mecburi Hizmet Süreleri Kısaltılmalıdır.
 • AFAD’a Bağlı Kamplarda Misafir Edilen Yabancı Uyrukluların Yaşadığı İllerde Çalışanlara İlave Ücret Verilmelidir.
 • Tüm Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Ek Göstergeleri 600 Puan Artırılmalı Ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı Çalışanlara da Ek Gösterge Verilmelidir.
 • Askeri Sağlık Tesislerinde Çalışanlara Sağlık Hizmeti Tazminatı Verilmelidir.
 • Uzman Hemşire Ve Uzman Ebelerin Ücretleri Artırılmalıdır.
 • Kamu Hastane Birlikleri’ndeki Tabip Dışı Sözleşmeli Yöneticilere Sabit Ek Ödeme Verilmelidir.
 • Üniversite Ve Adli Tıp Kurumu’ndaki Hekimlere Garanti Gelir Verilmelidir.
 • Gece Nöbeti Ücretleri Yüzde 20 Artırımlı Ödenmelidir.
 • Sağlık Çalışanlarına Ücretsiz Kreş Hizmeti Verilmelidir.
 • Yemek Servisi Bulunmayan Yerlerdeki Personele Ve 112’lere Nakdi Yemek Yardımı Yapılmalıdır.
 • Riskli Birimlerin Kapsamının Genişletilmeli Ve Komisyonlarda Görevli Çalışanlara Ek Puan Verilmelidir.
 • Tıp Bayramı Ve Sosyal Hizmetler Günü’nde Hizmet Kolumuzdaki Tüm Çalışanlara İkramiye Verilmelidir.
 • Sağlık Çalışanlarına Şiddet Uygulayanın Sağlık Giderleri, 6 Ay Süre İle SGK Tarafından Değil, Bizzat Şiddet Uygulayan Kişi Tarafından Ödenmelidir.2017 yılında; Birinci Altı Ayda %7, ikinci Altı Ayda %7 ve 1 Ocak 2017’den geçerli olmak üzere taban aylığına 100 TL Zam+ 2017 yılında  üç aylık dönemlerdeki ekonomik büyüme oranı kadar Refah Payı artışı + Enflasyon farkı istiyoruz.
  Gelir Vergisi Kaynaklı Maaş Kayıplarının Telafisi; Kamu görevlilerinin yıl boyunca %15 vergi diliminde vergi ödemesini ve bunu aşan tutarın işveren tarafından karşılanmasını istiyoruz.
  2005 yılında sonra göreve başlayan kamu görevlilerine 1 derece verilmesini istiyoruz.500 bin sağlık ve sosyal hizmet çalışanı adına paylaştığımız toplu sözleşme reçetemizin hayırlar getirmesini diliyor, başta medyamız olmak üzere bütün kamuoyunu bir kez daha sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın haklarına sahip çıkmaya davet ediyorum.