SGK İL MÜDÜRÜ CANKURT TORBA YASASI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Zülfü Camkurt, kamuoyunda ''Torba Yasası'' olarak bilinen 6111 sayılı Bazı Alacaklıların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunuyla kamu kurum ve kuruluşlarına borcu olanlara borçlarını taksitle ve kredi kartıyla ödeme kolaylığı getirdiğini söyledi.
SGK İL MÜDÜRÜ CANKURT TORBA YASASI HAKKINDA BİLGİ VERDİ
 Camkurt, Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nde (HGC)düzenlediği basın toplantısında işveren ve sigortalıların (4/B sigortalıları) SGK'ya olan sigorta primleri,emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, rücû alacakları, eksik işçilik üzerinden hesaplanan sigorta primleri, idari para cezası asılları ile bu alacaklara uygulanan gecikme zammı ve gecikme cezası alacaklarının yapılandırıldığını belirtti.
     SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı alacakları ve bu alacaklara uygulanan gecikme zammı ve gecikme cezası alacakları konusunda yapılandırılma yapıldığını ifade eden Camkurt şöyle devam etti:
 
 

     ''Kurumumuz alacaklarının yapılandırılması kapsamında; 25.Şubat tarihine kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarların ödenmesi halinde, alacaklara tekabül eden gecikme zammı ve gecikme faizi gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir. Gecikme zammı ve gecikme cezalarının tahsilinde yüzde 80'e varan oranlarda vatandaşlarımızın avantajları olmaktadır.
     İşverenlerin Kurumumuza olan idari para cezalarında ise, gecikme cezası ve gecikme faizinin yanı sıra cezanın kesinleşme tarihi esas alınarak borç aslının yüzde 50' si ya da yüzde 75' inin tahsilinden vazgeçilmektedir. Yine, tutarı 50TL' yi aşmayan alacak asılları ile gecikme zammı/gecikme cezası dahil 100 TL'yi geçmeyen alacakların tahsilinden de vazgeçilmektedir''
     Camkurt, SGK'ya borcu olan işveren ve sigortalılar, borçlarını bir defada peşin olarak ödeyebilecekleri gibi, tercihlerine bağlı olarak 6, 9, 12 ve ya 18 taksitle de en geç 2 Mayıs tarihine kadar Antakya, Dörtyol, Erzin, İskenderun ve Samandağ Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yazılı, posta yoluyla başvuruda bulunabilecekleri gibi, işverenler internet üzerinden online başvuruda da bulunabileceklerini kaydetti.
     Toplantıya Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen'de katıldı.